Willys släckbil -57

Willys--57-red-w

Willys jeep 1957. Har gått som släckbil i Hamburgsund och Fjällbacka. Varit aktiv från slutet av -50 talet till början av 1980.