Barndop 2014

Barndop hösten 2014.

I vårt nya café har det varit många aktiviteter under hösten 2014.

Vi har förutom besök av föreningar olikn., även  haft ett barndop. Dopet gick bra. Kanske blir det fler liknande arrangemang.

Det ser ut som om  cafét kommer att användas på många olika sätt. Vi hoppas på ett intressant 2015 för vår verkamhet i Höljebacka.

Barndop i Cafet hösten 2014

Barndop i Cafet hösten 2014

Berndop i Cafet hösten 2014
Barndop i Cafet hösten 2014