Vill du bli medlem?

Sirénlogga red

Du kan nu bli stödmedlem i vår förening, Höljebacka Brandmuseums Vänner.

Vi är en ideell förening som stöttar verksamheten vid Höljebacka Brandmuseum, Upphärad.

Som medlem har du möjlighet att stödja och följa föreningens aktiviteter, och kanske också delta mer aktivt vid uppvisningar eller i verkstaden. Du kan också, om du så vill, vara med och påverka föreningens arbete och museets utveckling.

Vill du bli stödmedlem?

Medlemsavgiften är 200:-/år, familj 300:-/år. Betalas till vårt bankgiro, 871-2440.

Du anger följande:

  • Namn
  • Adress
  • E-post
  • Födelseår

                          Välkommen till föreningen!

Logga-THNs-vapen-red-650