Verkstad

verkstad

I verkstadsdelen kunde man utföra underhåll och reparationer på slangar och utrustning.