Volvo 1939 spetsnos

Här är den nyrenoverad och i perfekt skick. Kom och se! Hör också om ambulansverksamhetens historia.