Vaktrum

vaktrum_2

I museet finns ett tidstypiskt vaktrum. Det fungerade på den tiden som en larmcentral.
Från sin position i vaktrummet hade brandmännen koll på det mesta.Här togs larm emot och direktiv gavs om till vilka platser utryckningarna skulle ske.

 

Putte-uniform-1-red-w

Putte visar upp exempel på en uniform.
På museet har vi en mängd utrustningar inkl. kläder för olika brandmannauppdrag.