Volvo Jeep 1969

Untitled-1

Volvo Jeep 1969

En slangutläggningsbil är ett fordon som användes när man lade ut slang från en brandpost eller en brandspruta fram till eldhärden.

Volvo-jeep-3-red-w

Volvo-jeep-2-red-w